VILLANYSZERELÉS

Mi az, amit semmilyen körülmények között sem szerelhetünk saját kezűleg?

A villamos hálózatokon és készülékeken végzett könnyelmű és szakszerűtlen munkák gyakran okoznak súlyos baleseteket. Emiatt még a legkisebb munkáknál is rendkívül fontos a biztonsági előírások betartása. A szabályoktól még a legkisebb mértékben sem szabad eltérni, a szabályokat egyszerűsíteni vagy csökkenteni tilos!

A legfontosabb alapszabályok
– Sohasem szabad olyan hálózaton vagy készüléken munkát végezni, amelyet előzőleg nem feszültségmentesítettünk. A legbiztosabb az, ha a kismegszakítót lekapcsoljuk.
– A kismegszakító visszakapcsolását meg kell akadályozni. A hálózaton végzett munkát másokkal tudatni kell, pl. úgy, hogy a biztosítószekrényre látható és olvasható figyelmeztető táblát függesztünk ki.

– A munkák megkezdése előtt feszültségvizsgálóval ellenőrizni kell, hogy a hálózat ténylegesen feszültségmentes-e? Ismeretlen helyen különösen fontos arról meggyőződni, hogy ténylegesen az adott hálózat biztosítóját iktattuk ki.
– Sohasem szabad a munkát addig megkezdeni, ameddig nem vagyunk biztosak abban, hogy minden megelőző intézkedést elvégeztünk és illetéktelenek hozzáférését megakadályoztuk – megelőztünk a visszakapcsolást illetően.

– Tilos a használt, elöregedett, főleg a sérült alkatrészeket vagy berendezéseket ismételten felhasználni. Mindennemű javítást vagy pótlást csak eredeti (gyári) alkatrészekkel szabad elvégezni, és figyelembe kell venni az idevonatkozó új előírások betartását.

– A zöld/sárga védővezető épségére a szerelés folyamán különösen ügyelni kell, eltávolítani, vagy egyéb más célra felhasználni nem szabad. A munka befejezése után külön meg kell vizsgálni, hogy ép-e a vezeték.
– A ház hálózati csatlakozásán, a fogyasztásmérők, az elosztók és a biztosítók szerelésén csak szakember dolgozhat.
– Ha munkánk során villamos anyagot vagy alkatrészt használunk fel, ellenőrizzük, hogy található-e rajta ún. jóváhagyási jel. Ezeket a jeleket országonként különböző villamos vizsgáló intézmények adják ki, és jelükkel bizonyítják, hogy a termék átesett egy villamos biztonságtechnikai típusvizsgálaton, és annak alapján saját országuk előírásainak megfelel.

Kié a felelősség?
Minden szerelési munkánál vagy berendezés javításánál igen fontos a vonatkozó szabványelőírások pontos betartása. Minden esetben tájékozódnia kell ezekről az előírásokról annak, aki villanyszerelési munkákat akar végezni. A kötelező előírásokat, szabályokat meg kell ismerni és a végzett munkáért egyénileg felelősséget kell vállalni. A szakszerűtlen szerelésből eredő balesetek vizsgálatát felelősségre vonás követi. Mindig azt a személyt terheli a felelősség, aki az adott munkán utoljára dolgozott.

Ha valaki otthon barkácsolni szokott, és nem villamos szakember, akkor a szerelésre vonatkozó előírásokat, szabályokat feltehetően nem ismeri. Ez azonban a felelősség alól nem mentesíti. Neki ajánlható, hogy keressen fel szakembert, akitől tanácsot kér. A szakember – elsősorban a kisiparos – az adott munkát vagy berendezést alaposan át fogja vizsgálni, és megbízás esetén a szabályszerűen végzett munkáért a felelősséget is átvállalja. Ezért gondoljuk át alaposan, hogy melyek azok a munkák, amelyeket kellő biztonsággal magunk is elvégezhetünk, amelyek során magunkat vagy másokat baleseti veszélynek nem tesszük ki.

A villamos készülékeknél nagyon gyakori a védővezető megszakadása vagy csatlakozási hibája. A készülék csatlakozóvezetékét sérülés esetén azonnal cserélni kell. Még Ideiglenesen sem szabad foltozásszerűen javítani. Gyakran okoz balesetet az I. érintésvédelmi osztályú készülékek fémházának érintése, ha az szigetelési hiba következtében feszültség alá kerül és a védővezetője megszakadt.

A védővezeték és a fázisvezeték felcserélése a legsúlyosabb hiba, mivel a villamos készülék fémfelületén életveszélyes feszültséget hoz létre. Az érintése halálos kimenetelű Is lehet.

A készülékeket mindig védettségüknek megfelelően használjuk. A nedvesség vagy a víz közvetlen jelenléte könnyen vezethet súlyos balesethez (pl. fürdőkádban hajszárítás).

⭐⭐⭐⭐⭐

GARANCIA A
MUNKÁRA

⭐⭐⭐⭐⭐

17 ÉV
TAPASZTALAT

⭐⭐⭐⭐⭐

GYORS és PRECÍZ
MUNKAVÉGZÉS

⭐⭐⭐⭐⭐

100% ÜGYFÉL
ELÉGEDETTSÉG

Villanyszerelés: Gombár László egyéni vállalkozó

Cím: 5540 Szarvas, Móricz Zsigmond utca 7.

Adószám: 74445321-1-24

Telefon: +36 20 824 9400

E-mail: info@gomb-vill.hu