TŰZVÉDELEM

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 277. § (részlet)
„(1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.”

Ezt az időszakos szabványossági vizsgálatot az OTSZ írja elő ezért tűzvédelmi felülvizsgálatnak is nevezik.

A kisfeszültségű villamos berendezések időszakos ellenőrzése az MSZ 10900 szabvány alapján történik. az MSZ 2364, MSZ EN 60364 és az MSZ EN 60079 előírásaival együtt alkalmazzuk. A tűzvédelmi felülvizsgálat nem javításról és karbantartásról szól, hanem a hibák megállapításáról és minősítéséről, hogy a villamos berendezés nem károsodott és nem romlott annyira az állapota, a használat alatt, amely csökkentené a biztonságot. A vizsgálat arra irányul, hogy a használatban lévő villamos berendezések állapota megfelelő, vagy javításra, karbantartásra felújításra szorul. Ellenőrizzük hogy a villamos szerelés az akkor érvényes szabványoknak megfelelően lett kialakítva. A helyiség jellegének és tűzvédelmi besorolásának még most is megfelel a villamos kivitelezése.
Az ellenőrzés szemrevételezésből, műszeres vizsgálatból és minősítő irat készítéséből áll.
A tűzvédelmi felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Kinek kötelező a Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat:

• Lakóépületek
• Kereskedelmi épületek
• Középületek
• Mezőgazdasági épületek
• Lakókocsik
• Kiállítások, vásárok
• Ideiglenesen áthelyezhető építmények
• Szabadtéren elhelyezett minden villamos berendezés

Időszakos ellenőrzés gyakorisága:

Az ellenőrzési időket az OTSZ határozza meg naptári napokra:
• A-B tűzveszélyességi osztályra 3 év
• C-D-E tűzveszélyességi osztályra 6 év

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkezem.

Tüzvédelmi minősítő irat:

Tartalmazza a hol és mire terjed ki a felülvizsgálat A villamos berendezések állapota további használatra megfelelő vagy javítani, felújítani esetleg cserélni kell. Továbbá a javításra konkrét határidőt írunk elő melynek betartását hitelt érdemlő módon igazolni kell.
A minősítő iratot minimum kettő eredeti példányban a számlával együtt adjuk át, vagy postán juttatjuk el a megrendelőnek.

⭐⭐⭐⭐⭐

GARANCIA A
MUNKÁRA

⭐⭐⭐⭐⭐

17 ÉV
TAPASZTALAT

⭐⭐⭐⭐⭐

GYORS és PRECÍZ
MUNKAVÉGZÉS

⭐⭐⭐⭐⭐

100% ÜGYFÉL
ELÉGEDETTSÉG

Villanyszerelés: Gombár László egyéni vállalkozó

Cím: 5540 Szarvas, Móricz Zsigmond utca 7.

Adószám: 74445321-1-24

Telefon: +36 20 824 9400

E-mail: info@gomb-vill.hu